REGULAMIN PŁATNOŚCI

za usługi na platformie The League of Extraordinary Minds

Definicje:

Operator: Soft Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnścią, z siedzibą we Wrocławiu 52-010, ul. Opolska  11-19, NIP 8943062929, REGON:361700953, KRS: 0000561255 

Platforma: platforma e-learningowa LEM (The League od Extraordinary Minds) dostępna poprzez  przeglądarkę internetową pod adresami: https://edu.t-lem.com/, https://edukacja.lnu.org.pl/

Usługi: usługi dostępne na Platformie.

Użytkownik: użytkownik Platformy. 

1. Regulamin płatności określa warunki i zasady płatności wnoszonych przez użytkowników Platformy  na rzecz Operatora z tytułu świadczonych przez niego Usług na Platformie. 

2. Usługi oferowane na Platformie polegają na dostępie on-line poprzez przeglądarkę internetową do  kursów.

3. Obsługa płatności, o których mowa w ust. 1 realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl), poprzez który usługi świadczy PayPro S.A.. Regulamin płatności w  systemie Serwis Przelewy24 dostępny jest na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin

4. Regulamin świadczenia usług dostępu do Platformy dostępny jest pod adresem:  https://edukacja.lnu.org.pl/docs/regulamin_soft_power_2019_07.pdf

5. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie: 

https://www.lnu.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/polityka-prywatnosci-pl.pdf 6. Płatności za Usługi mogą być realizowane poprzez jedną z poniższych form:

karta kredytowa lub debetowa

PayPal

Google Pay

Blik

szybkie transfery

przelewy online

przekaz bankowy

 

7. Po dokonaniu płatności dostęp do zakupionej Usługi realizowany jest automatycznie i  natychmiastowo.

8. Dokonanie płatności oznacza nawiązanie umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem i  Operatorem. 

9. Wszystkie usługi oferowane na platformie są usługami cyfrowymi świadczonymi od razu po  dokonaniu za nie płatności. Użytkownik dokonujący płatności za Usługi przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od umowy o ich wykonanie jest niemożliwe. 

10. Reklamacje dotyczące procesu płatności Użytkownik może składać bezpośrednio do serwisu  płatności Przelewy24 ( https://www.przelewy24.pl/reklamacje ), zgodnie z regulaminem dostępnym  na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin