Go To Brand

SOFT POWER SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „The League of Extraordinary Minds – nauka programowania online dla szkół i indywidualnych użytkowników”.

Celem projektu jest promocja polskiej marki produktowej Soft Power Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu odbędzie się w okresie 01.10.2021 r. – 30.09.2022 r. zgodnie z programem promocji branży informatycznej.

Zakładane efekty projektu:
1. Rozszerzenie działania firmy na rynki zagraniczne,
2. Zwiększenie rozpoznawalności firmy,
3. Promocja Platformy e-learningowej LNU dotąd niedostępnej na rynkach zagranicznych,
4. Nawiązanie nowych kontaktów handlowych z kontrahentami z rynków docelowych,
5. Sprawniejszy monitoring konkurencji na rynkach zagranicznych.
Doświadczenie oraz kontakty handlowe zdobyte podczas projektu pozwolą na rozwój działalności eksportowej poprzez
zwiększenie jej konkurencyjności oraz zdobycie kolejnych klientów. Spowoduje to systematyczny wzrost przychodów
pochodzących z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 350 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 297 670,00 PLN

Pozostałe projekty