LEM Afryka

Wspieramy edukację informatyczną w Afryce. Dla tysiąca afrykańskich szkół zapewniamy bezpłatny dostęp do specjalistycznej platformy edukacyjnej do nauki ICT – Ligi Niezwykłych Umysłów. Programowanie, bazy danych, bezpieczeństwo cyfrowe w praktyce.

Główne cele projektu:

1. zapewnienie nowoczesnej, praktycznej edukacji uczniów i nauczycieli w zakresie programowania, baz danych i innych technologii informatycznych
2. stymulowanie rozwoju branży IT i innych nowoczesnych technologii w Afryce
3. zapewnienie realnego wpływu na współczesne zmiany programów nauczania w systemach edukacyjnych krajów afrykańskich
4. włączenie szkół afrykańskich do współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji informatycznej.

Liga Niezwykłych Umysłów jest odpowiedzią na najważniejsze problemy nauczania ICT w Afryce:

1. nie wymaga zaawansowanego sprzętu i oprogramowania – wystarczy prosty komputer z podstawowym dostępem do Internetu.
2. nie wymaga od nauczycieli znajomości programowania i pracy z bazami danych.
3. nauka poprzez rozwiązywanie problemów od poziomu początkującego
4. umożliwia rozwijanie praktycznych kompetencji cyfrowych także przez nauczycieli
5. platforma zapewnia wsparcie konsultantów dla nauczycieli i uczniów
6. treści edukacyjne są dostępne w języku angielskim i francuskim.

Pozostałe projekty